SPONSORS

KòMee

 

meer mogelijkheden voor

mensen met

jongdementie

 

SPONSORS

De diagnose jongdementie betekent meestal het einde van een loopbaan, met alle financiële gevolgen van dien.

Vaak treft het gezinnen met studerende kinderen en soms is er ook nog sprake van een hypotheek.

Niet alleen het inkomen van de dementerende valt weg, vaak ook dat van de partner. Hij of zij moet immers voor de opvang zorgen,soms komen er nog kosten bij voor residentiële opvang.

Kortom, er wordt een grote financiële last op het gezin gelegd.

 

KòMee wil daarom alle activiteiten zo veel mogelijk gratis aanbieden.

 

De financiële steun van sponsors is daarbij onontbeerlijk.

Zonder die steun kan KòMee haar werk niet verrichten.

 

Met het geld van sponsors kan KòMee voor haar leden workshops, wandeltochten, excursies, en nog veel meer organiseren.

Daarmee wordt voorkomen dat mensen met jongdementie in een isolement terechtkomen en  wegzakken in een negatieve spiraal.

 

Bovendien wil KòMee alle buddy’s goed beschermen met een degelijke verzekering voor burgelijke aansprakelijkkheid en ongevallen.

 

KòMee doet daarom een beroep op sponsors

Steun het werk van KòMee

Geef mensen met jongdementie een nieuw perspectief

Uw gift is welkom op

 

BE03 7390 1426 7384

vzw KòMee


Ondernemersnummer:  0666.813.929


Bankrelatie:  BE03 7390 1426 7384