DEMENTIEVRIENDELIJK

KòMee

 

nieuwe mogelijkheden voor

mensen met

jongdementie

 

EEN

DEMENTIEVRIENDELIJKE

SAMENLEVING

 

Dit zijn de feiten.... 

 

 • Dementie is een aandoening die steeds vaker voorkomt omdat de samenleving steeds meer vergrijst.
 • Dementie is (nog) niet te genezen.
 • Elke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft.
 • Het aantal personen met dementie in Vlaanderen wordt geraamd op ruim 130.000 
 • Vooral aan de Belgische kust wonen relatief veel ouderen. Er wonen daarom meer mensen met dementie aan de kust dan elders in het land.
 • 70% woont nog thuis.
 • Naar schatting zijn er in Vlaanderen  1800 personen met dementie die   jonger zijn dan dan 65 jaar.
 • In "onze"regio" (dus het noordelijk deel van West Vlaanderen)  wonen naar schatting  200 personen met jongdementie

 

Dit betekent dat ......... 

 

 • ... we moeten leren om op een menswaardige manier met dementie om te gaan,
 • ... dat we personen met dementie moeten leren aanvaarden zoals ze zijn.
 • ... voorkomen moet worden dat mensen met dementie in een isolement geraken,  
 • ... personen met dementie een volwaardige plaats in de samenleving verdienen,
 • ... dementie eerder herkend moet worden op straat, in een winkel, aan de telefoon, etc.
 • ... dementie een uitdaging is voor iedereen,
 • ... elke  gemeente hier een belangrijke rol kan spelen, door zich uit te roepen tot              Dementievriendelijk Gemeente,

 

En dus ...... aan de slag !

KòMee wil zich concreet inzetten op de volgende punten:

 

Beeldvorming

KòMee wil aan een breed publiek laten zien wat personen met jongdementie nog kunnen en dat ze er nog steeds bij horen.

Dit gebeurt :

 • via deze website:  zie pagina  FOTO GALERIJ
 • via Facebook, (tweewekelijks)
 • door deelname aan de Dag van de Zorg 2019
 • door het organiseren van een evenement gericht op onze sponsors
 • door de presentatie van KòMee tijdens sponsoracties (bv. Nightrun Oostende en
 • Music for Life)

 

Informeren en vormen

KòMee wil haar bestaande netwerk verder verbreden met als doel een breed publiek te informeren en voorlichting te geven over jongdementie.

KòMee richt zich met name op:

 • de 1e lijnszorg
 • scholen in het middelbaar onderwijs

 

Oostendse dementiezorg op de kaart zetten

De politiek dient in te zien dat ze niet om de problematiek van (jong)dementie heen kunnen.

Brugge heeft zich al verklaard als DementieVriendelijke Gemeente.

Alle andere gemeenten in onze regio, en met name Oostende, dienen dit voorbeeld te volgen.

KòMee is lid van de  WERKGROEP OOSTENDE 'DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE' en werkt samen met tal van  instellingen en organisaties om een dementievriendelijk Oostende te realiseren.

 

Dementie  wordt pas een probleem

als de samenleving er niet mee om kan gaan.

vzw KòMee

Zetel:     

Lariksenlaan 15  Oostende

Ondernemersnummer:       

0666.813.929

Bankrelatie: 

BE03 7390 1426 7384

Volg ons op Facebook

KòMee  is erkend als één van de Goede Doelen van

Music for Life.