WAT DOET KOMEE

volg ons op

FACEBOOK

KòMee

 

een ander perspectief voor mensen met

jongdementie

 

KòMee is erkend als één van de Goede Doelen van

Music for Life.

Als de diagnose 'jongdementie' eenmaal gesteld is, dan is het erg belangrijk dat men actief blijft.

Het neergaande ziekteproces kan daardoor vertraagd worden.

KòMee biedt een breed scala aan activiteiten dat aansluit bij de behoeften, de wensen en de mogelijkheden van elke deelnemer.

 

GROEPSACTIVITEITEN

KòMee organiseert regelmatig diverse activiteiten in groepsverband.

Op die manier kan er kennis gemaakt worden met andere mensen die in dezelfde situatie verkeren. En bovendien kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Hieronder staat een overzicht van de

komende groepsactiviteiten.

 

INDIVIDUELE ACTIVITEITEN

Personen met jongdementie bevinden zich in een kwetsbare situatie.

Niet iedereen houdt van groepsbijeenkomsten. Afhankelijk van de mogelijkheden kan een buddy ook op individuele basis activiteiten ondernemen.

KòMee is elke donderdagmiddag aanwezig tussen 14.00 en 17.00 in

OC De Schelpe Elizabethlaan 32 Oostende

activiteiten

zowel in groepsverband als individueel

 

 

SPORT EN BEWEGEN

- Wandelen

- Fitness

- Petanque

- Mini-golf

- Fietsen op tandems

 

CREATIEF BEZIG ZIJN

- Schilderen, - tekenen

- Boetseren / ruimtelijke vormgeving

 

MUZIKAAL BEZIG ZIJN

- Zelf muziek maken, bv. djembé's

- Zingen

- Naar muziek luisteren

 

EXCURSIES EN MUSEA BEZOEK

- Vogelopvang Oostende

- Papegaaienopvang Oedelem

- Musea in Brugge

- Boottochten

- Fort Napoleon

 

KòMee organiseert

ACTIVITEITEN

 

WAT DOET KòMee

komende groepsactiviteiten

6 sept.

even bijpraten en wandelen bij mooi weer

1 nov.

Allerheiligen (geen activiteiten)

13 sept.

Fietsen naar Middelkerke en vene uitrusten in Raversijde

8 nov.

wandeling Raversijde

20 sept.

wandeltocht op de Oesterover strek oostende en bezoek aan de vismijn

15 nov.

excursie naar Visserij museum Oostduinkerke

27 sept.

excursie naar Blankerge Slangenmusum en even uitrusten op de Pier

22 nov.

petanque 11

4 okt

excursie naar "De Mercator" en de "Amandine

te Oostende

29 nov.

middag gezelschapsspelen

11 okt.

Muziekmiddag bij Arlette

6 dec.

excursie Fort Napoleon

13 okt.

excursie haven Zeebrugge let op dit is op zaterdag

13 dec.

kunst workshop in Mu Zee Um

18 okt

tekenen / schilderen / bil

20 dec.

kerstviering

25 okt

djembé middag

 

 

KòMee zet zich in voor een

DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING

 

Dit zijn de feiten....

 

 • Dementie is een aandoening die steeds vaker voorkomt omdat de samenleving steeds meer vergrijst.
 • Dementie is (nog) niet te genezen.
 • Elke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft.
 • Het aantal personen met dementie in Vlaanderen wordt geraamd op ruim 130.000 .
 • Vooral aan de Belgische kust wonen relatief veel ouderen. Er wonen daarom meer mensen met dementie aan de kust dan elders in het land.
 • 70% woont nog thuis.
 • Naar schatting zijn er in Vlaanderen 1800 personen met dementie die jonger zijn dan dan 65 jaar.
 • In "onze"regio" (dus het noordelijk deel van West Vlaanderen) wonen naar schatting 200 personen met jongdementie

 

Dit betekent .........

 

 • dat... er is steeds meer aandacht nodig is om op een menswaardige manier met dementie om te gaan.
 • dat ... voorkomen moet worden dat mensen met dementie in een isolement geraken (wat nu vaak het geval is).
 • dat ... personen met dementie een volwaardige plaats in de samenleving verdienen.
 • dat ... demetie eerder herkend moet worden op straat, in een winkel, aan de telefoon, etc.
 • dat... dementie meer dan ooit een uitdaging is, niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving.
 • dat... elke gemeente hier een belangrijke rol kan spelen, door zich uit te roepen tot Dementievriendelijk Gemeente.
 • dat... we hen moeten aanvaarden zoals ze zijn.

 

En dus ...... aan de slag !

KòMee wil zich concreet inzetten op de volgende punten:

 

Beeldvorming

KòMee wil aan een breed publiek laten zien wat personen met jongdementie nog kunnen en dat ze er nog steeds bij horen.

Dit gebeurt :

 • via deze website: zie pagina FOTO GALERIJ
 • via Facebook, (tweewekelijks)
 • door deelname aan de Dag van de Zorg 2019
 • door het organiseren van een evenement gericht op onze sponsors
 • door de presentatie van KòMee tijdens sponsoracties (bv. Nighrun Oostende en Music for Life)

 

Informeren en vormen

KòMee wil haar bestaande netwerk verder verbreden met als doel een breed publiek te informeren en voorlichting te geven over jongdementie.

KòMee richt zich met name op:

 • de 1e lijnszorg
 • scholen in het middelbaar onderwijs

 

Oostendse dementiezorg op de kaart zetten

De politiek dient in te zien dat ze niet om de problematiek van (jong)dementie heen kunnen.

Brugge heeft zich al verklaard als DementieVriendelijke Gemeente.

Alle andere gemeenten in onze regio, en met name Oostende, dienen dit voorbeeld te volgen.

KòMee is lid van de WERKGROEP OOSTENDE 'DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE' en werkt samen met tal van instellingen en organisaties om een dementievriendelijk Oostende te realiseren.

 

Dementie wordt pas een probleem als de samenleving er niet mee om kan gaan .

vzw KòMee

Zetel: Lariksenlaan 15 Oostende

Ondernemersnummer: 0666.813.929

Bankrelatie: BE03 7390 1426 7384