HOME

KòMee

 

nieuwe mogelijkheden voor

mensen met

jongdementie

 

Wat is de missie van KòMee

vzw KòMee zet zich in met als doel een (dreigend) sociaal isolement van personen met jongdementie te voorkomen. 

Wat is jongdementie

Jongdementie is een ingrijpende aandoening waarbij het functioneren van de hersenen langzaam maar zeker achteruit gaat. Er is sprake van geheugenverlies, men kan minder goed plannen, organiseren en oordelen.  Hierdoor komt het functioneren thuis en op het werk in gevaar. Dit leidt altijd tot ontslag !

Er is sprake van jongdementie als de diagnose 'dementie' wordt gesteld vóór de leeftijd van 65 jaar.

Deze aandoening overvalt mensen dus in de fleur van hun leven. Veel dingen lukken niet meer, mensen verliezen hun baan en raken stilaan in een sociaal isolement.

Organiseren van activiteiten

individueel en in groepsverband

 

Het is belangrijk dat personen met (jong)dementie actief blijven. Hierdoor ontstaat het gevoel dat men er nog steeds bijhoort.    

KòMee wil iedereen betrekken bij het leven van alledag.

 

Streven naar een dementievriendelijke samenleving

 

Dementie wordt volksziekte nummer één !!

Dat betekent dat iedereen ermee te maken krijgt, niet alleen in familie- of kennissenkring, maar ook gewoon op straat, in de winkel en op het werk.

KoMee wil (jong)dementie bespreekbaar maken waardoor het eerder wordt geaccepteerd. 

Hoe bereikt KòMee haar doel

Wie spelen een rol bij KòMee

 

Buddy’s

 

KoMee zet vrijwilligers in om personen met (jong)dementie te begeleiden bij allerlei activiteiten. Ze worden buddy's genoemd.

De nadruk ligt op wat er nog wél kan.

Mensen met jongdementie kunnen daardoor nog heel lang deelnemen aan het sociale leven. Een buddy doet leuke dingen met de mensen, geen ingewikkelde en zwaarwichtige gesprekken.

 

Mantelzorgers / partners

 

De partner  van iemand  met dementie  wordt  mantelzorgers genoemd.

Zij dragen  een grote last en verantwoordelijkheid. 

Hun leven wordt vaak volkomen beheerst door de aandoening  van de ander.

KòMee zet buddy's in  om de mantelzorger  even ontlasten.

Waar is KòMee actief ?

 

De activiteiten vinden voornamelijk plaats  in de regio's rond  Oostende en Brugge.

 

IEDEREEN

met (jong)dementie is altijd welkom

Meer weten ?

KòMee werkt samen met andere organisaties, instellingen en personen die zich inzetten om personen met jongdementie en hun partners bij te staan en te ondersteunen.

Zij geven informatie en advies en organiseren activiteiten.

volg ons op

FACEBOOK

KòMee  is erkend als één van de Goede Doelen  van

Music for Life.

vzw KòMee

Zetel:     

Lariksenlaan 15  Oostende

Ondernemersnummer:       

0666.813.929

Bankrelatie: 

BE03 7390 1426 7384