HOME

KòMee

 

nieuwe mogelijkheden voor

mensen met

jongdementie

 

Wat is de missie van KòMee


KòMee wil voorkomen dat personen met jongdementie in een sociaal isolement terecht komen. 

Wat is jongdementie

Jongdementie is een ingrijpende aandoening in de hersenen waardoor er langzaam maar zeker sprake is van geheugenverlies. 

Er is sprake van jongdementie als de diagnose 'dementie' wordt gesteld vóór de leeftijd van 65 jaar.

De ziekte leidt ertoe dat men minder goed kan plannen, organiseren en oordelen. 

Hierdoor komt het functioneren thuis en op het werk in gevaar.

Dit leidt altijd tot ontslag !

Stilaan dreigt men op een zijspoor te geraken. 

Een sociaal isolement ligt op de loer.

Wat doet KòMee

KòMee organiseert activiteiten. 

 

Het is belangrijk dat personen met jongdementie actief blijven.

Hierdoor wordt het ziekteproces sterk vertraagd.

Bovendien leidt een actieve opstelling tot het gevoel dat men er nog steeds bijhoort.    

Activiteiten vinden plaats individueel, maar ook in groepsverband en zijn afgestemd op de mogelijkheden van elk lid.

KòMee streeft naar een

dementie vriendelijke samenleving

 

Dementie wordt volksziekte 

nummer één !!

Dat betekent dat iedereen ermee te maken krijgt.

Niet alleen in familie- of kennissenkring, maar ook gewoon op straat, in de winkel en op het werk.

KoMee wil jongdementie bespreekbaar maken waardoor het eerder wordt geaccepteerd.

Wie spelen een rol bij KòMee

Mantelzorgers / partners

 De partner van iemand  met dementie  wordt  aangeduid als mantelzorger

Zij dragen dagelijks een grote last en verantwoordelijkheid. 

Hun leven wordt vaak volkomen beheerst door de aandoening  van de ander.

KòMee zet buddy's in  om de mantelzorger  even ontlasten.

Buddy’s

Een buddy is een vrijwilliger die bereid is om personen met jongdementie te begeleiden bij allerlei activiteiten.

Dat kan zowel  individueel als in groepsverband.

Mensen met jongdementie kunnen daardoor nog heel lang deelnemen aan het sociale leven.

Een buddy doet leuke dingen met de mensen, geen ingewikkelde en zwaarwichtige gesprekken.

Misschien zijn tal van activiteiten niet meer mogelijk, maar....

een buddy gaat uit van wat er nog wél mogelijk is.

Waar is KòMee actief  

 

KòMee zet zich in voor iedereen met

jongdementie en de mantelzorgers

in de regio's rond

Oostende en Brugge.

Meer weten over jongdementie


KòMee werkt samen met andere

organisaties en instellingen. Zij geven

informatie en advies

en

organiseren activiteiten.

Meer weten over KoMee


Neem contact met ons op

KòMee  is erkend als één van de Goede Doelen van

Music for Life.

vzw KòMee

Zetel:     

Lariksenlaan 15  Oostende

Ondernemersnummer:       

0666.813.929

Bankrelatie: 

BE03 7390 1426 7384

Volg ons op Facebook